Tytuł projektu: „Wprowadzenie modyfikacji modelu biznesowego restauracji Gvara w wyniku inwestycji, szansą

na zniwelowanie skutków pandemii COVID-19”

Wartość całkowita projektu: 187 856,60 PLN
Wartość dofinansowania: 167 572,10 PLN

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest dywersyfikacja działalności restauracji w obliczu zagrożenia epidemicznego oraz reżimów
sanitarnych. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań inwestycyjnych, mających na celu adaptację
kuchni do przygotowywania posiłków sprzedawanych na wynos/świadczenia usług cateringowych oraz

uzyskanie wsparcia obrotowego.

Zastosowanie przyjętych w projekcie rozwiązań przyniesie dodatkowe korzyści w sferze gospodarczej i
społecznej takich jak: przełamanie barier rozwojowych oraz zwiększenie potencjału firmy; wzrost
rozpoznawalności marki na rynku lokalnym i krajowym; optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa; skrócenie
czasu obsługi klientów; wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie dywersyfikacji oferty; realizacja potrzeb
klientów i oczekiwań ze strony rynku; spełnienie obowiązujących norm i standardów sanitarnych; poprawa
środowiska naturalnego w wyniku zakupu nowoczesnych/energooszczędnych środków trwałych.
 
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane,
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0